Spoľahlivosť, Profesionalita, Odbornosť, Tradícia, Kvalita, Dostupnosť.

Zo stráženého objektu si môže náš zamestnanec odniesť akurát tak prach na svojich topánkach.

JUDr. Bohdan Ujváry, prokurista Slovakia Security®, s.r.o

Slovakia Security®, s.r.o. pôsobí na trhu v segmente súkromných bezpečnostných služieb už takmer 20 rokov.

Slovakia Security®, s.r.o. je voľným pokračovateľom jednej z najstarších služieb komerčnej bezpečnosti, ktoré začali podnikať v uvedenej oblasti ihneď po zmene spoločenských pomerov.

Pre našich zákazníkov poskytujeme služby nepretržite, 24 hodín denne. Ochrana záujmov odberateľov našich služieb je naším prioritným poslaním.

Základné zásady našej práce tvoria :

  • spokojnosť zákazníka
  • profesionálny prístup
  • zákonnosť konania našich zamestnancov
  • operatívnosť pri výkone poskytovaných služieb
  • individuálny prístup ku každému zákazníkovi
  • permanentný monitoring výkonu služieb
  • priebežné vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie na každom zverenom objekte
  • kvalita poskytovaných služieb vo všetkých predmetoch podnikania

Pokiaľ máte záujem pracovať u nás, vyplňte prosím KONTAKTNÝ FORMULÁR.